“Προέλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του δήμου Σικυωνίων χρήσης 2018”

(00:10)

Δείτε το θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του ΔΣ Σικυωνίων: