Προληπτικά τεστ ανίχνευσης του Covid-19 στο προσωπικό των υπηρεσιών του δήμου Βέλου Βόχας…

Από το δήμο Βέλου- Βόχας αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Ξεκίνησαν τα προληπτικά τεστ ανίχνευσης του Covid-19 στο προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου Βέλου Βόχας από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ στην Κοινότητα Ζευγολατιού.

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη ασφάλεια και την τήρηση όλων
των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας…”.