Πρόσκληση του δημάρχου Κορινθίων στους εργαζόμενους στην καθαριότητα…

Η πρόσκληση από τον δήμαρχο Κορινθίων Β. Νανόπουλο: