Πρόσκληση του μητροπολίτη Κορίνθου στους μαθητές για να προσευχηθούν για την καλύτερη απόδοσή τους…

Η πρόσκληση από τη μητρόπολη Κορίνθου: