ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ: Ενημέρωση για την καρδιακή ανακοπή – Πρώτες βοήθειες

Σε σχετικό δελτίο τύπου αναφέρεται: «Κυριακή 14 Ιουλίου 2019 (πρωινό) Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου, BLS (CPR/ AED) provider course ERC, Basic Life Support (cardiopulmonary resuscitation / automated external Defibrilator), Ξυλόκαστρο

Τι είναι το BLS course?
Πρόκειται για το μόνο επίσημο και πιστοποιημένο σεμινάριο από το European Resuscitation Council  που πραγματοποιείται με πιστοποιημένους για τον σκοπό αυτό εκπαιδευτές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης είναι ο φορέας που συντάσσει  και επικαιροποιεί τις κατευθυντήριες  οδηγίες στον τομέα της αναζωογόνησης και οφείλουν όλοι  να ακολουθούν. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου περιλαμβάνει:   την έγκαιρη αναγνώριση του ασθενή σε κίνδυνο, την ενεργοποίηση του συστήματος πρώτων βοηθειών, την εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων και εμφυσήσεων, την ασφαλή και κατάλληλη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, την τοποθέτηση του ασθενή σε θέση ασφαλείας μετά την επιτυχή αναζωογόνηση, όπως και την εφαρμογή πρώτων βοηθειών στην περίπτωση πνιγμονής.

Απευθύνεται:
· Όλους τους πολίτες που επιθυμούν να αναγνωρίζουν την καρδιακή ανακοπή και να προσφέρουν πρώτες βοήθειες
· Σε υπαλλήλους ή εργαζόμενους  εταιρειών που υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να απαιτηθεί η υποστήριξη βασικών λειτουργιών της ζωής σε κάποιον συνάδελφό τους
· Σε όλους τους εργαζόμενους στον Τομέα Υγείας (υποχρεωτικά βάση νομοθεσίας)

Πόσο διαρκεί:
To σεμινάριο διαρκεί περίπου 4-4,5 ώρες, πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και με αντίστοιχο ηλεκτρονικό ελληνικό βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)

Ποια είναι η δομή του σεμιναρίου:Το σεμινάριο διαρκεί 4,5 ώρες περίπου. Οι εκπαιδευτικές ομάδες είναι των 3-6 ατόμων (το μέγιστο) με έναν ή δύο εκπαιδευτές η κάθε ομάδα. Η τελική αξιολόγηση γίνεται μετά από τη συγκέντρωση των εκπαιδευτών και συνολική εκτίμηση των ικανοτήτων και της παρεχόμενης ασφάλειας στην αναζωογόνηση για τον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά (continuous assessment). Μετά από αυτό και την Online σύνδεση με την βάση δεδομένων του European Resuscitation Council ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει άμεσα το επίσημο πιστοποιητικό του σεμιναρίου  (Ευρωπαικό) καθώς και Ελληνικό από την Ελληνική Εταιρία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνηση

Απαιτείται προεγγραφή, Πληροφορίες/Εγγραφές 2110121756 ΕΕΚΑΑ».