Στα “κόκκινα” για πυρκαγιά η Κορινθία…

Δείτε το χάρτη:

Κ.Ν