Στο επιμελητήριο Κορινθίας η συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου -Τι συζητήθηκε…

Από την περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνεται μεταξύ άλλων:

“Τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου που έλαβε χώρα στο Επιμελητήριο Κορινθίας, την περασμένη Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή των προέδρων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, απασχόλησαν η πορεία υφιστάμενου ΠΕΠ Πελοποννήσου, το νέο ΠΕΠ και προτάσεις δράσεων που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτό, η συνεργασία των Επιμελητηρίων με Περιφέρεια για τον προγραμματισμό εκθέσεων και ενέργειες προβολής για το 2022, η εκπόνηση μελέτης για το οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η προοπτική που δίνουν οι ψηφιακοί νομάδες, όπως επίσης και αναπτυξιακά ζητήματα με κυρίαρχο το φυσικό αέριο