Συζήτηση περί ίδρυσης ή μη λαογραφικού κέντρου στους Αγ. Θεοδώρους…

Δείτε τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση της Δ.Κ Αγ. Θεοδώρων: