Συνεδριάζει σήμερα ο δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης -Δείτε τα θέματα…

(00:50)

Από το δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης αναφέρεται: «Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 1  ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και ΩΡΑ 8 μ.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

1/ Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου (λόγω διαγραφής).
2/ Εκλογή τακτικού μέλους Οικονομικής Επιτροπής (λόγω διαγραφής)».

Επίσης, αναφέρεται: «Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την  ΔΕΥΤΕΡΑ 1  ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και ΩΡΑ 9.00 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 1. Αποδοχή Απόφασης  Ένταξης της Πράξης «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Α.Σ.Ο.) ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037830 στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» -τροποποίηση προϋπολογισμού.
 2. Αποδοχή Ένταξης της Πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού  Γυμναστηρίου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης»  με Κωδικό  ΟΠΣ 5029556  στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020- Τομέας Περιβάλλον» Τροποποίηση προϋπολογισμού».
 3. Αίτημα Θεοδοσόπουλου Γεωργίου για άρση ασυμφωνίας στο Ο.Τ. 20 του σχεδίου πόλης Ξυλοκάστρου, στην οδό Νοταρά.
 4. Παραχώρηση χώρου για στέγαση του  Πυροσβεστικού Κλιμακίου  Ξυλοκάστρου.
 5. Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων κατά τις βραδινές ώρες στον παραλιακό δρόμο Ξυλοκάστρου.
 6. Ακύρωση στελεχών επιταγών.
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 8. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριμήνου 2019.
 9. Έγκριση της αρ. 36/2019 απόφασης ΔΣ του ΝΠ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού.
 10. Ένσταση υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά της απόφασης ΔΣ αρ.5/2019 «Έγκριση Πίνακα τεχνικών υπαλλήλων Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης προς εγγραφή  στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Μ.Ε.Δ)»
 11. Αίτημα κ. Στούφη Κωνσταντίνου    για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 12. Αίτημα κ. Βασιλείου Σταύρου για έγκριση σήμανσης εισόδου – εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης επί της εισόδου parking στο οικόπεδο του  στο Δερβένι.
 13. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ  για παροχή μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας Φ.Ο.Π. στο Ξυλόκαστρο .
 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « ΑΝΟΡΥΞΗ  ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΩ ΛΟΥΤΡΟΥ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΟΥ»
 16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ»
 17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του  έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ (οικισμός)»
 18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ».