Συνεδριάζουν στο δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

(00:10)

Από το δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων αναφέρεται: «Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος και Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 3η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση,για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση 6ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2.Επιλογή διαδικασίας για την εκτέλεση της προμήθειας των 5ου και 6ου τμηματικών προϋπολογισμών της υπ’ αριθμ. 81/2018 μελέτης που αφορούν προμήθεια καυσίμων του νπδδ ΔΟΚΟΠΑΠ. 

3.Τροποποίηση Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, για το έτος 2019.

4.Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας “Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας”.

5.Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οδικού δικτύου Δήμου μας στα πλαίσια αθλητικής εκδήλωσης.

6.Αποδοχή ποσού #71.415,00# ευρώ από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η, 5η και 6η  κατανομές 2019).

7.Αποδοχή ποσού #73.650,00# ευρώ από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

8.Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II”, άξονας προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων”, με τίτλο “Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς”.

9.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. στην περιοχή “Καρμπουνάρι” της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

10.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας LOUTRAKI OIL COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην περιοχή “Λειβαδάκι – Νταμάρια” της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

11.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας VERTICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ στην περιοχή “Καρμπουνάρι” της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

12.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας. Εξειδίκευση πιστώσεων.

13.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων. Εξειδίκευση πιστώσεων.

14.Χορήγηση ή μη στον Δημητρίου Ηλία άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στην πόλη του Λουτρακίου.

15.Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών των Πράξεων του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.

16.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 322/2018 Α.Δ.Σ. περί παροχής κοινωφελούς εργασίας.

17.Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς”

18.Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας “Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δημιουργίας ακρυλικών αθλητικών δαπέδων στα γήπεδα του αύλειου χώρου των σχολείων” (αρ. μελ. 65/2018).

19.Έγκριση (1ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας” (αρ. μελ. 80/2018).

20.Έγκριση – παραλαβή υδραυλικής μελέτης έργων υποδομής και τευχών δημοπράτησης Πράσινου Σημείου για τη διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

21.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, για τα έτη 2005 – 2011 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

22.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Ιουλίου 2019). Εξειδίκευση πίστωσης».