Συνεργάτης πολιτικού προσώπου στην Κορινθία έχασε το…

Ψάχνοντας στο facebook μπορεί να δει κανείς …ότι μπορεί να φανταστεί!

Συνεργάτης πολιτικού προσώπου στην Κορινθία έχασε πρόσφατα το πουλί του (είχε και όνομα στο πτηνό) …και ζητούσε βοήθεια!

…Το βρήκε άραγε;

ΣΣ. Για καλούς λύτες…

(ΤΑΡΖΑΝ)