Σχίνος: Η δαπάνη για την άρση επικινδυνότητας και βελτίωση του δρόμου θα ανέλθει σε περίπου 20.000.000 ευρώ…

Από την περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνεται: “Η επιτροπή παρακολούθησης της μελέτης για το έργο άρσης επικινδυνότητας του δρόμου Σχίνος – Αλεποχώρι συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Η επιτροπή συζήτησε σχετικά με την διάθεση πίστωσης 150.000 ευρώ για την ολοκλήρωση της πιο πάνω μελέτης για το εν λόγω έργο, το οποίο υλοποιείται από κοινού από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Αττικής μέσω σχετικής προγραμματικής σύμβασης.

Στην ίδια συνεδρίαση διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι η δαπάνη για την άρση επικινδυνότητας και βελτίωση του εν λόγω δρόμου θα ανέλθει σε περίπου 20.000.000 ευρώ”.