Για πρώτη φορά! -Ψηφιακή πλατφόρμα με πληροφορίες για τον Κορινθιακό Κόλπο…

Από τον σύνδεσμο του Κορινθιακού κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» αναφέρεται: «Το Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την δημοσιοποίηση του αφηγηματικού χάρτη του Κορινθιακού Κόλπου στο διαδίκτυο που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Δείτε εδώ

Αποτελεί μία καινοτόμο προσπάθεια όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα και είναι προϊόν της συνεργασίας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με το Τμήμα Γεωλογίας και Γεω-περιβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συγκεκριμένα με την επιστημονική ομάδα του Τομέα Γεωγραφίας και Κλιματολογίας υπό την καθοδήγηση της Δρ. Παρασκευής Νομικού (Επικ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ).

Ο αφηγηματικός χάρτης (Story Map) του Κορινθιακού Κόλπου ο οποίος θα εμπλουτίσει την ιστοσελίδα του Σ.Π.Ο.Α.Κ., χρησιμοποιεί τη γεωγραφία ως μέσο οργάνωσης και παρουσίασης των πληροφοριών, συνδυάζοντας διαδραστικούς χάρτες με κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο και ήχο. Ο χάρτης χρησιμοποιεί εργαλεία των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της χωρικής ανάλυσης, αλλά δεν απαιτεί από τους χρήστες του να έχουν ειδικές γνώσεις ή δεξιότητες σε GIS.

Ο χάρτης αυτός θα περιέχει πληροφορίες για τη Γεωγραφική θέση του Κορινθιακού Κόλπου, τη Μορφολογία του, τη Διοικητική δομή των Δήμων που τον περιβάλλουν και το Ανθρωπογενές Περιβάλλον που αναπτύσσεται σε αυτούς, τη Γεωλογική δομή του, τους γεωκινδύνους στους οποίους υπόκειται αλλά και την μοναδική Βιοποικιλότητα που αναπτύσσεται σε αυτόν, η οποία εκφράζεται και από την παρουσία πολλών προστατευόμενων περιοχών.

Μέσω της γεωβάσης των δεδομένων που έχει δημιουργηθεί, στην ψηφιακή πλατφόρμα αναδεικνύονται τα σημεία Πολιτισμού των Δήμων του Κορινθιακού Κόλπου όπως: Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Χώροι Αθλητικών Εκδηλώσεων. Επίσης στον αφηγηματικό χάρτη παρέχονται πληροφορίες για τον Τουρισμό της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου όπως: Αλιευτικά καταφύγια – Ιστιοπλοϊκός Τουρισμός, Καταδυτικός Τουρισμός, Παραλίες κολύμβησης, Περιπατητικός τουρισμός, Εκκλησιαστικός τουρισμός.

Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε μία ψηφιακή πλατφόρμα όπου συγκεντρώνει όλες τις γεω-οικοπολιτισμικές πληροφορίες της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου και αναδεικνύει μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής όλα τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικούς χάρτες που παρέχονται στους πολίτες δωρεάν μέσα από την ιστοσελίδα του Σ.Π.Ο.Α.Κ.

Το επόμενο στάδιο είναι να δημιουργηθούν αναλυτικοί αφηγηματικοί χάρτες για κάθε Δήμο που περιβάλλει τον Κορινθιακό Κόλπο, ώστε να εμπλουτιστεί με περισσότερες πληροφορίες η γεωβάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί και πρέπει να ανανεώνεται συστηματικά, ώστε να χρησιμοποιείτε σε μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα και προτάσεις ανάδειξης του Κορινθιακού Κόλπου».