Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του ΔΣ Κορινθίων… -Πότε οι ψήφοι δεν θα ληφθούν υπόψη…

Δείτε τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του ΔΣ Κορινθίων: