Τα μέτρα που ισχύουν για το δήμο Βέλου -Βόχας -Ανακοίνωση από το δήμο…

Η ανακοίνωση από το δήμο Βέλου- Βόχας: