Τα ποσοστά που πήραν τα μεγάλα κόμματα στην Κορινθία

(01:55)

Δείτε τον πίνακα: