Το αρχαίο λιμάνι της Κορίνθου είναι τουλάχιστον κατά 500 χρόνια παλαιότερο…

“Το αρχαίο λιμάνι της Κορίνθου, που ήταν το μεγαλύτερο στην αρχαία Ελλάδα, είναι τουλάχιστον κατά 500 χρόνια παλαιότερο, όπως δείχνουν νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις…”, αναφέρεται μεταξύ άλλων και σε μεγάλα ΜΜΕ.