Τι εύχεται το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας να συμβεί αυτή τη φορά…

Η ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας: