…Το σκίτσο της ημέρας!

ΣΣ. Τα σχόλια δικά σας…

(ΤΑΡΖΑΝ)