…Υπενθυμίζουν τις δεσμεύσεις του δημάρχου Βέλου- Βόχας!

Δείτε την παρακάτω επιστολή: