ΦΕΝΕΟΣ: Μετά από 20 περίπου χρόνια άγνωστο παραμένει το πότε θα αρχίσει ο αναδασμός! -…Περιμένουν το ενδιαφέρον των Κορίνθιων πολιτικών!

Από τον Γιάννη Λαλιώτη στο Φενεό αναφέρεται:

«Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, αλλά πάνω από 20 χρόνια, περιμένουν τον αναδασμό οι κάτοικοι της Αρχαίας Φενεού και ο αναδασμός δεν τελειώνει, με αποτέλεσμα να υπάρχει οργή και αγανάκτηση αλλά και υστέρηση στην δυναμική υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και καλλιεργειών από τους αγρότες… 

Μετά από 20 περίπου χρόνια, άγνωστο παραμένει το πότε θα ΑΡΧΙΣΕΙ ο αναδασμός των 7.000 χιλιάδων στρεμμάτων στις υπολειπόμενες περιοχές της Αρχαίας Φενεού, Πανοράματος και Ματίου με στόχο να αναδιανεμηθούν στους αγρότες τα κτήματά τους με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής και του εισοδήματός τους. 

Ο αναδασμός είναι ένα από τα βασικά εργαλεία αντιμετώπισης ενός από τα πλέον σημαντικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας, που είναι ο μικρός και διάσπαρτος αγροτικός κλήρος. 

Χάρη στον αναδασμό επιτυγχάνεται αφενός η κατάλληλη διαμόρφωση, διάταξη και συγκέντρωση της ιδιοκτησίας του κάθε πολίτη αλλά και αφετέρου δημιουργούνται προϋποθέσεις για την καλύτερη παραγωγική αξιοποίηση και εκμετάλλευση της γης.

Ενιαιοποιούνται τα διάσπαρτα χωράφια και κάθε αγρότης έχει πλέον συγκεντρωμένη τη δική του γη, με σαφή όρια και δικαιώματα και πιο βατή για καλλιέργεια. Σε συνδυασμό με τις εγγειοβελτιωτικές παρεμβάσεις που  δημιουργούνται έχουμε άριστες συνθήκες για καλλιέργεια και αξιοποίηση της γης.

Κ. ΝΙΚΑ, κ. ΓΚΙΟΛΗ, κ. ΔΗΜΑ, κ. ΤΑΓΑΡΑ, κα ΣΟΥΚΟΥΛΗ, κ. ΨΥΧΟΓΙΕ, το πρόβλημα καθίσταται πιο επιτακτικό σήμερα, λόγω του ότι κάθε δικαιούχος έχει πολλά μικρά τεμάχια σε διάφορα μέρη της περιφέρειάς του και εν όψει της προωθήσεως σ’ όλη τη Χώρα μας του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και των δασικών χαρτών ,γίνεται πιο έντονο το πρόβλημα της ολοκλήρωσης, προκειμένου να συγκεντρώσει ο κάθε δικαιούχος σ’ έναν τίτλο ιδιοκτησίας του τα πολλά αγροτεμάχιά του για να μπορεί έτσι να προγραμματίσει κάθε χρόνο την ανάλογη καλλιέργειά του. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζετε, διαθέτει σημαντικά κονδύλια για τους αναδασμούς στη Χώρα μας.

Η περιφερειακή ενότητα Κορινθίας από το 2013 είχε αρχίσει τις διαδικασίες για την πραγματοποίηση του αναδασμού με τις πιο κάτω αποφάσεις:

1) Αρχαίας Φενεού: 10862/25-10-94 απ. Νομάρχη

2) Πανοράματος : 10860/25-10-94 απ. Νομάρχη, και

3) Ματίου :7860/10-6-05 απ. Νομάρχη

Εν συνεχεία, αφού προέκυψε ότι η πλειοψηφία των κατοίκων των ανωτέρω περιοχών επιθυμούν τη διενέργεια αναδασμού, εκδόθηκαν οι παρακάτω Αποφάσεις διενέργειας Αναδασμού:

1) Αρχαίας Φενεού: αρ.2315/12-8-98 (ΦΕΚ 948/Β/2-9-98) απ. Νομάρχη

2) Πανοράματος:αρ.17222/18-11-98 (ΦΕΚ 1279/Β/23-12-98) απ. Νομάρχη

3) Ματίου :αρ.13506/8-11-11 απ. Περ/ρχη (ΦΕΚ 2875/Β/19-12-11)

Μετά τις αποφάσεις διενέργειας του Αναδασμού, εκδόθηκαν από τον Περιφερειάρχη οι αποφάσεις σύστασης Επιτροπών Αναδασμού και Εμπειρογνωμόνων, και συγκεκριμένα οι:

1) Αρχαίας Φενεού : αρ. 2757/01-2-13 απ. Περ/ρχη

2) Πανοράματος : αρ. 2753/01-2-13 απ. Περ/ρχη&

3) Ματίου : αρ.2756/01-2-13 απ. Περ/ρχη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, έχει εντάξει στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ έτους 2013 το έργο «Αναδασμός Αρχαίας Φενεού», με προϋπολογισμό και πίστωση 90.000,00 ευρώ.

«Έκτοτε τι έγινε και το έργο δεν άρχισε ποτέ; Γιατί άραγε; Τι έκανε η Περιφέρεια και ποιες ήταν οι προτεραιότητές της;

Αναρωτιόμαστε!!!

Οι γαιοκτήμονες είναι αποφασισμένοι για όλα καθώς όπως λένε δεν μπορεί να συνεχιστεί ο εμπαιγμός και η κοροϊδία εις βάρους τους.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΦΕΝΕΟΥ”

Σχόλιο korinthiannews.gr:

Σοβαρό το παραπάνω θέμα που αναφέρει ο Γ. Λαλιώτης. Αλλά περιμένει από τους βουλευτές της Κορινθίας, τον περιφερειάρχη και τον Γκιολή να κάνουν κάτι; Εδώ δεν ασχολούνται με άλλα θέματα της Κορινθίας πιο σοβαρά!

…Για να δούμε ΠΟΙΟΣ από τους παραπάνω πολιτικούς και ΠΟΣΟ θα ασχοληθεί με το θέμα του αναδασμού στο Φενεό!