ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ: Συζήτηση για εγκατάσταση γωνίας ανακύκλωσης…

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση της Δ.Κ Αγίων Θεοδώρων: