Ανακοίνωση του ορειβατικού συλλόγου Κορίνθου -Ενδιαφέρει τα μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σαν αρχηγοί…

Από τον ορειβατικό σύλλογο Κορίνθου ανακοινώνεται:

1) Προσκαλούνται τα μέλη μας να δηλώσουν προτάσεις για εξορμήσεις, έως τις 10 ΝΟΕΜΒΡΗ, ώστε να φτιάξουμε το πρόγραμμα εξορμήσεων για το 2022, κι όσα άτομα χρειάζονται βοήθεια για την ολοκλήρωση της πρότασης, θα την έχουν από το Δ.Σ του συλλόγου.

2) Όσα μέλη ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σαν ΑΡΧΗΓΟΙ σε επόμενες εξορμήσεις να δηλώσουν, ώστε να γίνει σωστή ενημέρωση-σεμινάριο για γνώσεις, κι ενέργειες στην διάρκεια εξορμήσεων.

3)Προς εναρμόνιση με τον νέο αθλητικό νόμο υποχρεωνόμαστε να τροποποιήσουμε το καταστατικό του συλλόγου μας.

Εάν κάποιο μέλος θέλει να κάνει προτάσεις σχετικά με τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου, (Μπορεί διαβάζοντας το υπάρχων) στη σελίδα του συλλόγου, να προτείνει κάποιο θέμα για βελτίωση”.