ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: …Αφορά τις κοινότητες Μπολατίου και Ευαγγελίστριας

Από το δήμο Βέλου- Βόχας αναφέρεται: “Συνεχίζεται η έγκριση των μελετών με τίτλο “Κύρωση κοινοχρήστων χώρων σε δρόμους που έχουν παραχωρηθεί με συμβολαιογραφική πράξη μετά το 1985΄΄ με τις κοινότητες Μπολατίου και Ευαγγελίστριας”.