ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Με μία ανάρτηση ο Α. Σιάχος …τα είπε όλα!

Η ανάρτηση του Α. Σιάχου στο δήμο Βέλου- Βόχας:

ΣΣ. Η παραπάνω ανάρτηση είναι σε γενικές γραμμές αυτά που γνωρίζουν οι δημότες στο δήμο Βέλου- Βόχας! Κάποιοι εξακολουθούν να κάνουν τα ίδια, όπως και στις προηγούμενες εκλογές! …Πολύ θόρυβο για το τίποτα! Απλά φέτος μέσα στον ΠΑΝΙΚΟ που τους διακατέχει φαίνεται ότι το έχουν παρακάνει! …Αν νομίζουν κάποιοι ότι έτσι κερδίζονται οι εκλογές …είναι βαθιά νυχτωμένοι!

Κ.Ν