ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Το σκίτσο της ημέρας: …Γράφει τον πόνο του!

ΣΣ. Για υπενθύμιση δείτε την ανάρτηση: ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: “Δεν βρήκα ούτε χαρτί και στυλό”! -…Τουλάχιστον η τηλεόραση δούλευε;

(ΤΑΡΖΑΝ)