Ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ Κορινθίων…

Ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ Κορινθίων…

…Για να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα που έχει προκύψει με τον Θ. Κουτσογκίλα από τη θέση του προέδρου του ΚΕΠΑΠ!

Τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα) του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Κορινθίων θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται: “Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του…”

ΣΣ. Για να δούμε οι δημοτικοί σύμβουλοι θα δώσουν αυτή τη φορά το παρόν στη συνεδρίαση ή θα θέλουν …ειδική πρόσκληση;

-Για υπενθύμιση δείτε και την ανάρτηση: ΚΟΡΙΝΘΟΣ: …Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε!

Κ.Ν