Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας: “Τίθεται σε ισχύ ένα ακόμη νομοθετικό μέτρο που στοχεύει στην υποδούλωση των πολιτών…”

Η ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας: