ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Η νέα θέση που αναλαμβάνει ο Σ. Μουρίκης

Διευθύνων Σύμβουλος στο νέο ΔΣ της Πελοπόννησος ΑΕ, ορίστηκε ο επιχειρηματίας και μέλος του επιμελητηρίου Κορινθίας Σ. Μουρίκης.

ΣΣ. Καλή επιτυχία στον Σ. Μουρίκη στα νέα του καθήκοντα…

Κ.Ν