ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της δημιουργίας της νέας αίθουσας διεξαγωγής εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών…

Από την περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνεται μεταξύ άλλων: “Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της δημιουργίας της νέας αίθουσας διεξαγωγής εξετάσεων υποψηφίων οδηγών στην Π.Ε. Κορινθίας.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδόν το σύνολο της υποστηρικτικής υποδομής (δίκτυα, rack, switches, ηλεκτρολογικά) σχεδιάστηκε και φτιάχτηκε από την αρχή διαθέτοντας πλέον πλήρως λειτουργικούς σταθμούς εξετάσεων, με τη δυναμικότητα της αίθουσας να ξεπερνά τα 15 άτομα.

Σύντομα δε, αναμένεται και ο νέος εξοπλισμός που θα ολοκληρώσει τον εκσυγχρονισμό της αίθουσας, ενώ προβλέφθηκαν και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της διάδοσης της covid-19…”.