ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Έγιναν ταξίαρχοι

Μετά τις κρίσεις της αστυνομίας ο αστυνομικός διευθυντής Αργολίδας Ε. Πιπέρης προήχθη στο βαθμό του ταξίαρχου

Επίσης ο αστυνομικός διευθυντής Κορινθίας Χ. Τετράδης προήχθη στο βαθμό του ταξίαρχου.

Και οι δύο έχουν υπηρετήσει για αρκετά χρόνια σε αστυνομικά τμήματα της Κορινθίας…

Κ.Ν