ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Πόσα χρήματα δίνονται για τη μεταφορά των μαθητών για το έτος 2022 -2023…

“Περί τα 6 εκατομμύρια ευρώ διέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την εξόφληση της συνολικής της δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Η εν λόγω πίστωση ανέρχεται, ειδικότερα, σε 6.130.000 ευρώ και η κατανομή της ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι, Αργολίδα 1.400.000 ευρώ, Αρκαδία 1.840.000 ευρώ, Κορινθία 1.420.000 ευρώ, Λακωνία 1.470.000 ευρώ, ενώ στην Μεσσηνία δεν θα αποδοθεί ποσό στην παρούσα κατανομή, λόγω ύπαρξης υψηλού διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου των πιστώσεων για δαπάνες μεταφοράς μαθητών.

Η κατανομή έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία που απεστάλησαν στην Διεύθυνση Οικονομικού, από κάθε Περιφερειακή Ενότητα και ειδικότερα τα ταμειακά διαθέσιμα των πιστώσεων για δαπάνες μεταφοράς μαθητών στις 31.12.2022, τις απλήρωτες υποχρεώσεις έως 31.12.2022 καθώς και τις υποχρεώσεις έως 31.03.2023″, αναφέρεται από την περιφέρεια Πελοποννήσου.