ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΒΕΛΟ: …Έτσι θα αξιοποιήσουν την παλιά σιδηροδρομική γραμμή!

Από το γραφείο της αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Α. Κόρκα αναφέρεται:

«Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ.

Την Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση και Ανάδειξη του κατηργημένου δικτύου σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Βέλου σε περιβαλλοντικό πάρκο» προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ, που αποτελούνται από:

 • Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας

 • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 • Τιμολόγιο Μελέτης

 • Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

 • Τεχνικές Προδιαγραφές

 • Τεχνική Περιγραφή

• Προϋπολογισμό Μελέτης»