ΚΟΡΙΝΘΟΣ: …Δεν ξανάγινε!

…Δεν ξανάγινε αυτό που παρατηρείται με την δημοτική αρχή του Β. Νανόπουλου!

460.000 ευρώ το χρόνο πληρώνει ο δήμος Κορινθίων τα στελέχη της δημοτικής αρχής (αιρετά και μη).

Η ανακοίνωση από τον δημοτικό σύμβουλο Κορινθίων Ν. Σταυρέλη:

ΣΣ. …Και να πει κανείς ότι γίνεται κάποιο σπουδαίο έργο στο δήμο Κορίνθιων!

Κ.Ν