ΚΟΡΙΝΘΟΣ: “Είδαμε όλες τις παραμέτρους της αστικής κινητικότητας…”

Από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται: «Ολοκλήρωσε το στάδιοκαταγραφής και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης στο δήμο Κορινθίων η εταιρία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ» στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), του οποίου η 1η διαβούλευση με Φορείς και Δημότες έγινε στις 31 Ιουλίου 2020 στο Δημοτικό Θέατρο. « Το ΣΒΑΚ του δήμου Κορινθίων  προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Η εταιρία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ έχει κάνει σημαντική πρόοδο για να ολοκληρωθεί σύντομα και να έχουμε στα χέρια μας το σχέδιο για το πώς θα πορευτούμε τα επόμενα χρόνια στην  βελτίωση της κίνησης και της καθημερινότητας των πολιτών» δήλωσε ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος.

Η εταιρία  «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ» βρέθηκε στο δημαρχείο και παρουσίασε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δήμαρχο Βασίλη Νανόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Σπηλιόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργο Πούρο και τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,την πρόοδο των εργασιών, τα συμπεράσματα και φυσικά τα επόμενα βήματα.

«Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα», ανέφερε στην έναρξη της συνάντησης ο εκπρόσωπος της Αναδόχου εταιρείας κ.Γιώργος Κουμπαράκης. «Το πρώτο στάδιο ήταν η παρουσίαση του εργαλείου, το δεύτερο η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης το οποίο και ολοκληρώθηκε. 

Εντοπίσαμε προβλήματα και καθορίσαμε στόχους. Είδαμε όλες τις παραμέτρους της αστικής κινητικότητας μέσα από στοιχεία που λάβαμε από το δήμο αλλά και άλλους φορείς  , διενεργήσαμε μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου, αξιολογήσαμε  τις αστικές συγκοινωνίες, την στάθμευση. Είδαμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που έχει η Κόρινθος μέσα από συγκεκριμένα «εργαλεία»στρατηγικού σχεδιασμού (SWOTAnalysis), σε όλη την η περιοχή παρέμβασης που είναι ο δήμος με έμφαση βεβαίως στην Κόρινθο. Στόχος της συνάντησης είναι να δούμε τα επόμενα βήματα».