ΚΟΡΙΝΘΟΣ: …Με το καλημέρα η αποκεντρωμένη διοίκηση άρχισε να ακυρώνει αποφάσεις της δημοτικής αρχής του Σταυρέλη! -Δείτε το έγγραφο…

“Κόλαφος” η απόφαση της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πελοποννήσου σε αυτά που αποφάσισε η δημοτική αρχή του Ν. Σταυρέλη …περί μείωσης των τελών ύδρευσης!

Αν θυμόμαστε καλά ο πρώην δήμαρχος Κορινθίων Β. Νανόπουλος είχε προειδοποιήσει τον σημερινό δήμαρχο για την απόφαση που πήραν ότι …δεν στέκει! Αλλά από ότι φαίνεται κανένας δεν έλαβε υπόψη αυτά που τους έλεγε ο πρώην δήμαρχος!

Ο Νανόπουλος συμφώνησε με την μείωση των τελών αλλά έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει από το νόμο η μελέτη κόστους βιωσιμότητος, …κάτι που δεν υπήρχε!

Και ποιο είναι το αποτέλεσμα σήμερα;

Με απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (στις 15 Μαρτίου 2024) αναφέρει:

“Απ ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ακυρώνουμε την αριθμ. 112/2024 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Κορινθίων αναφορικά με την «Έγκριση απόφασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ∆ΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ περί μείωσης τελών ύδρευσης », για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό μας”.

Τώρα τι θα απαντήσει η δημοτική αρχή του Σταυρέλη και ο ίδιος ο δήμαρχος για αποφάσεις που παίρνουν και στη συνέχεια ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ;

Θα υπάρξει άραγε συνέχεια ακυρώσεων και άλλων αποφάσεων που έχουν ήδη πάρει;

…Έτσι θα υλοποιούν τις τυχόν προεκλογικές υποσχέσεις;

Αναλυτικά το έγγραφο: