ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πληρωμή 60.000 ευρώ σε επιχείρηση ελαστικών! -…Ενδιαφέρον θέμα! -Αντιδρά η αντιπολίτευση…

Αναφέρουν μεταξύ άλλων από το συνδυασμό του πρώην δημάρχου Κορινθίων Β. Νανόπουλου μετά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου:

“Πληρωμή 60.000 ευρώ σε επιχείρηση ελαστικών με διεκδίκηση από το 2019. Καταψηφίσαμε την καταβολή 60.000 ευρώ σύσσωμη η αντιπολίτευση. Για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει ξεχωριστή ενημέρωση”.

ΣΣ. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα

Κ.Ν