ΚΟΡΙΝΘΟΣ: “Σε μια έντονη βροχή θα γίνει χαμός…”

Σε σχόλιο που λάβαμε από αναγνώστριά μας αναφέρεται: “Σε μεγάλη απόσταση στον Ξηριά στην περιοχή των Αθικίων, δεν έχει γίνει καθαρισμός. Η κοίτη του ποταμού είναι στο ένα μέτρο περίπου από τα 3+ που ήταν. …Τι περιμένουν;

Το δάσος κάηκε και σε μια έντονη βροχή θα γίνει χαμός! Ελπίζω κάποιος να ενδιαφερθεί για αυτό”.

ΣΣ. Οι υπεύθυνοι στο δήμο ή την περιφέρεια γνωρίζουν κάτι και τι έχουν κάνει ως τώρα;

Κ.Ν