ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Ανέβαλλαν 2 εκδηλώσεις …λόγω του δυστυχήματος

Η ανακοίνωση από το δήμο Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ: