ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Το θέμα της wind, το αίτημα του δήμου Βέλου- Βόχας, …μερικά από τα θέματα της συνεδρίασης του ΔΣ

0

Μερικά από τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του ΔΣ Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 στις 5:00 μ.μ είναι:

“-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 273/2019 Α.Δ.Σ., περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου-Περαχώρας”.

-Χορήγηση ή μη στη WIND ΕΛΛΑΣ δικαιωμάτων διέλευσης για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Λουτράκι.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 283/2019 Α.Δ.Σ. περί χορήγησης στην ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ άδειας εμφιάλωσης και εμπορίας νερού για το έτος 2020.

-Εξέταση αιτήματος του Δήμου Βέλου – Βόχας για παράταση δωρεάν παροχής νερού προς υδροδότηση των δομών του νπδδ ‘’ΑΝΕΛΙΞΗ’’.

Επιβολή και καθορισμός προστίμου για παράβαση του Νόμου περί υπαίθριας διαφήμισης .

Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων…»