Μητρόπολη Κορίνθου: “Μόνο για φέτος…”

(00:55)

Από τη μητρόπολη Κορίνθου αναφέρεται:

«Γίνεται γνωστό ότι, λόγω των υφιστάμενων υγειονομικών μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας του Covid-19 αλλά και των μέτρων που μας επέβαλε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (ΕΦ.Α.ΚΟΡ.), μό­νο για ε­φέ­τος ο καθιερωμένος Μέγας Εσπερινός που τελούνταν στο Βήμα του Γαλλίωνος, εντός του Αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Κορίνθου, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και περί ώρα  7:30 μ.μ. κατ᾿ε­ξαί­ρε­ση στον Καθεδρικό Ι. Να­ό του Απο­στό­λου Παύ­λου στην Κό­ριν­θο και ό­χι στο Βή­μα του Γαλλίωνος στο ο­ποί­ο θα επα­νέλ­θει συν Θε­ώ να τε­λεί­ται, ό­πως γίνεται Πανελληνίως α­πό την δε­κα­ε­τί­α του 1920, κατά το έτος 2021».