ΝΕΜΕΑ: Ο Φρούσιος …το κράτησε κρυφό!

-Γράφει ο ΤΑΡΖΑΝ!

Ένας υπουργός πήγε στη Νεμέα και ο δήμαρχος Κ. Φρούσιος …το κράτησε κρυφό από τους άλλους δημοτικούς συμβούλους (και όχι μόνο)! …Τι ήθελε να πετύχει; …Κρυφό γεύμα εργασίας; …Έτσι είναι δήμαρχε;

Η ανάρτηση του δημοτικού συμβούλου Α. Καραχοντζίτη: