ΝΕΜΕΑ: …Το σκίτσο της ημέρας!

ΣΣ. Για υπενθύμιση δείτε την ανάρτηση:

ΝΕΜΕΑ: Θέματα καθημερινότητας …στον αυτόματο πιλότο!

και την ανάρτηση:

ΝΕΜΕΑ: …Θέλει κάτι να κρύψει ο Φρούσιος;

(ΤΑΡΖΑΝ)