ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ: …Τόσο τους απασχολεί η διάβρωση των ακτών!

Διαβάστε την παρακάτω ερώτηση στον υπουργό από τον βουλευτή Κ. Βελόπουλο και θα καταλάβετε πως αντιμετωπίζουν ορισμένοι το σοβαρό θέμα της διάβρωσης:

Κ.Ν