Προς Νίκα και Γκιολή: Με αποθήκες …έρχεται η ανάπτυξη στην Κορινθία; -Ο Νίκας έβαλε την “ταφόπλακα” του ΚΤΕΟ στο Λέχαιο…

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας έβαλε την “ταφόπλακα” του ΚΤΕΟ στο Λέχαιο! Παρά τις προσπάθειες ετών να λειτουργήσει το δημόσιο ΚΤΕΟ, ο περιφερειάρχης επέλεξε να το μετατρέψει σε αποθήκη!!!

Ρωτάμε λοιπόν τον Π. Νίκα και τον αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Τ. Γκιολή πόσα χρήματα φορολογουμένων έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους και χρήσεις εντός των 2 ετών της διοίκησής τους;

…Αυτό είναι το όραμα της νέας περιφερειακής αρχής;

…Αυτά είναι τα λόγια τα μεγάλα;

Προς Νίκα και Γκιολή: Με αποθήκες …έρχεται η ανάπτυξη στην Κορινθία;

Από την περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

“Μέχρι τις 30 του Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει οργανωθεί ο χώρος των εγκαταστάσεων του δημόσιου ΚΤΕΟ Κορινθίας στο Λέχαιο, προκειμένου αυτές να αξιοποιηθούν προς όφελος της λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Αυτό σημειώνεται σε σχετικό έγγραφο του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα προς τους αρμόδιους παράγοντες της Π.Ε. Κορινθίας, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία

α) να εκκαθαριστεί και οργανωθεί η αποθήκη της ΔΑΟΚ Π.Ε. Κορινθίας, β) να μεταφερθεί σε αποθήκη των εγκαταστάσεων το ανενεργό αρχείο όλων των υπηρεσιών, αφού πρώτα γίνει εκκαθάριση κατά το νόµο, γ) να οργανωθεί η αποθήκη υλικού πολιτικής προστασίας και να οριστεί υπόλογος διαχείρισης του εν λόγω υλικού, δ) να μεταφερθούν και να σταθµεύουν στον εν λόγω χώρο όλα τα βαρέα οχήματα της Π.Ε. Κορινθίας και να οριστεί υπεύθυνος διαχείρισης και ε) να οργανωθεί κατάλληλα ο αύλειος χώρος για τη διενέργεια του ελέγχου οχημάτων από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με το ίδιο έγγραφο, ο περιφερειάρχης αναθέτει τον γενικό συντονισμό στον αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Κορινθίας και Αργολίδας Χάρη Βυτινιώτη και την ειδική συνεργάτη Ι. Κασσίμη, ενώ ως υπεύθυνους για την οργάνωση του πιο πάνω χώρου ορίζει, α) για την εκκαθάριση και µεταφορά αρχειακού υλικού τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κορινθίας, β) για την επιλογή και οργάνωση της αποθήκης πολιτικής προστασίας την προϊσταμένη του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κορινθίας και γ) για την ασφάλιση του χώρου (περιφράξεις κλπ) και τη µεταφορά των βαρέων οχημάτων τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εργων Π.Ε. Κορινθίας”.