Προσκαλούν τους αγρότες σε ανοικτή συζήτηση στο Κιάτο

Η πρόσκληση για ανοικτή συζήτηση στο Κιάτο: