Πόσο έπεσε μέσα σε ένα χρόνο η τιμή της Κορινθιακής σταφίδας!

Από το δήμο Νεμέας αναφέρεται: «Την Τετάρτη, στο γραφείο Δημάρχου Νεμέας, κου Φρούσιου Κων/νου, συναντήθηκαν ο Πρόεδρος του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νεμέας, κος Μάζος Ηλίας και ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νεμέας ,κος Κωστάκης Κων/νος, και υπέγραψαν επιστολή προς πολλαπλούς αποδέκτες αναφερόμενοι στην κατακρήμνιση της τιμής της Κορινθιακής σταφίδας και της Σουλτανίνας.

Η επιστολή: