Στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας η μαύρη Κορινθιακή σταφίδα…

“Στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας στα Κρέστενα ανάμεσα σε φορείς και επιχειρήσεις με στελέχη της Αναπτυξιακής Ολυμπίας βρέθηκε η μαύρη κορινθιακή σταφίδα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία δύο πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η εταιρεία, στο πλαίσιο του Προγράμματος LEADER. Το πρώτο αφορά ένα Διατοπικό Σχέδιο με άλλες Αναπτυξιακές Εταιρείες της περιοχής παραγωγής κορινθιακής σταφίδας (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Κορινθία, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά), με θέμα «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ – Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας». Βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι:

  • Να αναδειχθεί η ιστορία και η συμβολή της σταφίδας στην ανάπτυξη των περιοχών του σχεδίου.
  • Να αξιοποιηθεί το δυναμικό και η μοναδικότητα της μαύρης σταφίδας.
  • Να ενταχθεί δυναμικά στην ταυτότητα των περιοχών.
  • Να διασυνδεθεί με τον τουρισμό.
  • Να τονωθεί το ηθικό των παραγωγών αυτού του ιδιαίτερου προϊόντος, η καλλιέργεια του οποίου έχει ήδη ενταχθεί στον εθνικό κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Το δεύτερο θέμα της συνάντησης ήταν η πρώτη προκήρυξη του τοπικού προγράμματος για ιδιωτικά έργα, στο πλαίσιο της οποίας έχει προκηρυχθεί η υποδράση 19.2.7.3 με τίτλο «Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων, καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό».

Στο πλαίσιο της υποδράσης, χρηματοδοτούνται ενέργειες συνεργασίας μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων και επομένως ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις του νομού. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι παραπάνω δράσεις, ενώ διερευνήθηκε και η δυνατότητα αξιοποίησής τους από τις επιχειρήσεις επεξεργασίας σταφίδας”, αναφέρθηκε στο ypaithros.gr