Συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος της Κορινθίας

Δείτε την παρακάτω ανακοίνωση:

ΣΣ. Λύση σε αυτά τα προβλήματα των εμπόρων της Κορινθίας …άραγε πότε θα βρεθεί;

Κ.Ν