Συνεδριάζει η σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Λουτρακίου – Π – Αγ. Θεοδώρων

(00:05)

Από την σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων αναφέρεται: «Σας καλούμε στις 5  του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 12.00 π.μ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων, σε ΤακτικήΣυνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ον: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος του μισθωτή του σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑ.Λ Λουτρακίου, αφαίρεσης  συγκεκριμένου ποσού ημερησίως, από τις Δόσεις Μισθίου, για το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του έτους 2015 έως και τον Ιούνιο του έτους 2019».

ΘΕΜΑ 2ον: «Συζήτηση θέματος εξ αναβολής περί «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί οφειλών του μισθωτή κυλικείου του Σχολικού Συγκροτήματος ΕΠΑ.Λ Λουτρακίου».

ΘΕΜΑ 3ον: «Έγκριση Όρων για την Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προφορές για την ανάθεση εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του Συγκροτήματος ΕΠΑ.Λ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 4ον: «Έγκριση Όρων για την Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προφορές για την ανάθεση εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Ισθμίας».

ΘΕΜΑ 5ον: «Λήψη απόφασης για παράταση Θητείας Οικονομικού Διαχειριστή Ν.Π.Δ.Δ,  Β΄/Θμιας Σχολικής Επιτροπής που αφορά σε Τραπεζικές Συναλλαγές».

ΘΕΜΑ 6ον: «Λήψη απόφασης για την παραμονή των καθαριστριών με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε), στις σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, για το σχολικό έτος 2019– 2020».           

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας».